Tổng quan dự án

Học viện phát triển tư duy Edukids

Dự án: Video Doanh nghiệp

Địa chỉ: Hà Nội

Website: www.edukids.vn

 

Thông tin

Học viện phát triển tư duy Edukids là nơi đào taọ và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho con em mình. Edukids là một tổ chức giáo dục uy tín – hiện đại hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và kĩ năng sống cho trẻ em.

Các khoá học tại Edukids sẽ đem đến cho các em sự trải nghiệm và cơ hội, biết sử dụng linh hoạt vốn ngôn ngữ của mình, giúp con bạn tự tin trong giao tiếp, thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp, góp phần hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp.

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN KHÁC

Go top