Tổng quan dự án

Hội Lương Thực Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh

Dự án: Video Doanh nghiệp

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Website: www.ffa.com.vn

 

Thông tin

Trải qua hơn 15 năm thành lập và hoạt động, Hội đã tổ chức, triển khai thành công các hoạt động hợp tác với các cơ quan tổ chức nhà nước, các chuyên gia kinh tế và kỹ thuật, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nhằm mục tiêu đầu tư công sức và trí tuệ vào các hoạt động phát triển ngành lương thực – thực phẩm, phù hợp với lợi ích của ngành, của doanh nghiệp hội viên và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Các hoạt động chính:

  • Là “tiếng nói” của các doanh nghiệp Hội viên trong việc kiến nghị và cùng các cơ quan nhà nước tìm ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp.
  • Sắp xếp và tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu, chia sẻ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực và định kỳ tham gia các buổi họp với các cơ quan Nhà nước.
  • Tích cực tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại của Thành phố và cả nước.
  • Hợp tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức hội chợ, hội thảo xúc tiến thương mại…
  • Thực hiện vai trò “cầu nối” hiệu quả giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Hội viên.
  • Các hoạt động phát triển Hội viên được triển khai một cách chọn lọc, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí của FFA.

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN KHÁC

Go top