Infographic

Infographic là từ ghép của infomation graphic. Đây là hình thức đồ họa trực quan được sử dụng để trình bày thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức. Infographic thể hiện những thông tin phức tạp một cách nhanh chóng và rõ ràng. Chúng thường được coi là một biến thể của Motion Graphics. Nó có sự hấp dẫn và linh hoạt hơn giúp tiếp cận khách hàng dễ dàng.

Scroll to top