Motion Graphics

Motion Graphics hay còn gọi là đồ họa chuyển động. Đó là những hình ảnh đồ họa sử dụng cảnh quay video hoặc animation. Điều này giúp đem lại ảo giác về sự chuyển động hay xuất hiện động. Đồ họa chuyển động thường được kết hợp với âm thanh. Phương pháp của motion graphics sử dụng rất nhiều hình thức để tạo ra chuyển động.

Scroll to top