Phim Hoạt Hình 2D

Phim hoạt hình 2D là phương pháp sản xuất hoạt hình truyền thống (từ những năm 1880). Các nhà sản xuất sử dụng một chuỗi liên tiếp các bức tranh. Chúng được vẽ với nhiều tư thế khác nhau để tạo ra một chuyển động của nhân vật. Làm phim hoạt hình 2D được ứng dụng trong cách làm phim quảng cáo hay video giới thiệu doanh nghiệp.

Scroll to top