Tên nước Myanmar thì viết thành Myama, nước Campuchia thì đổi thành Combodia… Những dòng chữ sai lỗi chính tả này đó lại nằm ngay trên một tấm biển quảng cáo lớn, đập vào mắt người đi đường Hà Nội.

 

Biển quảng cáo viết sai tên nước giữa Hà Nội

Quảng cáo sai lỗi chính tả tên nước, hãy lưu ý khi làm tvc quảng cáo.

Ảnh do bạn đọc Nguyễn Văn chụp được sáng ngày 2/10, trên đường Trần Bình Trọng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ảnh Nguyễn Văn

Xem thêm: Quảng cáo đồ ăn khiến tưởng tượng khác xa thực tế

Go top