Trên thực tế, hoạt động sản xuất phim quảng cáo của các công ty theo đơn đặt hàng của khách hàng chính là hoạt động thương mại, kinh doanh “thuận mua, vừa bán”. Vì thế, trước khi làm quảng cáo được sản xuất thì giữa công ty sản xuất với khách hàng đều trải qua giai đoạn kí kết hợp đồng. Đây là một trong những căn cứ pháp lý ràng buộc giữa hai bên, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình hợp tác. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vai trò, cách thức ký hợp đồng và xây dựng mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo như thế nào?

Cách làm phim quảng cáo

Tại sao phải làm hợp đồng trước khi sản xuất?

Công ty dịch vụ cùng với khách hàng (công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân) đã có những thống nhất trong trao đổi, thoả thuận với nhau về yêu cầu cũng như khả năng đáp ứng của hai bên trong quá trình sản xuất phim quảng cáo. Khi đó, cả hai bên sẽ tiến tới xây dựng và kí hợp đồng.

mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo

Như có nói ở trên, đây sẽ là văn bản pháp lý thể hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hoạt động sản xuất sản phẩm quảng cáo. Nó sẽ thể hiện những tiêu chí về chất lượng của phim quảng cáo mà khách hàng đưa ra, phương thức thanh toán chi phí, thời hạn nhận sản phẩm. Ngoài ra, nếu giữa hai bên xảy ra tranh chấp thì hợp đồng sẽ làm căn cứu để giải quyết trước pháp luật. Mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo này sẽ được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ.

Không những thế, việc kí kết hợp đồng sản xuất thể hiện tính chuyên nghiệp, sự tin tưởng của cả hai bên.

Tham khảo mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo đúng tiêu chuẩn của TVC360.

Cách thức kí hợp đồng sản xuất phim quảng cáo.

Theo tư cách pháp lý thì bên khách hàng thuê sản xuất sẽ là bên A và công ty nhận sản xuất quảng cáo sẽ là bên B. Với một mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo chuẩn. Hợp đồng quảng cáo sẽ được kí kết theo trình tự sau:

Trước tiên, cả hai bên sẽ cùng thoả thuận, trao đổi thông tin về quảng cáo sẽ được sản xuất. Bên A đưa ra các yêu cầu của mình về thời lượng quảng cáo, nội dung muốn truyền tải, tiêu chí lựa chọn diễn viên, hiệu quả truyền thông thu được sau quảng cáo… Bên B sẽ thoả thuận về khả năng có thể đáp ứng được yêu cầu do A đề ra, phương thức thanh toán mà bên A cần thực hiện. Hai bên sẽ có sự thoả thuận, điều chỉnh trong yêu cầu của mình để đi đến thống nhất chung. Và dĩ nhiên, tất cả mọi điều đều được thể hiện thành văn bản.

Sau đó, cả bên A và B sẽ tiến hành ký kết hợp đồng – văn bản pháp luật có hiệu lực, các bên phải tuân thủ thực hiện.

Mẫu hợp đồng làm phim quảng cáo

Hợp đồng chỉ được ký kết và có hiệu lực pháp lý khi nó được pháp luật Việt Nam công nhận. Tức là hợp đồng được soạn thảo theo đúng tiêu chuẩn pháp lý hiện hành.

Dưới đây sẽ là một số lưu ý trong quá trình xây dựng một mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo đúng chuẩn:

Hợp đồng sẽ được soạn thảo theo mẫu hợp đồng do pháp luật Việt Nam quy định (có thể tham khảo các mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại)mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo

Các điều khoản hợp đồng quảng cáo phải rõ ràng

Các điều khoản: như trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên nên được soạn thảo kỹ và quy định rõ trong hợp đồng. Các hình thức truy cứu, đền bù hợp đồng trong tình huống các bên phá vỡ hợp đồng cũng nên được quy định rõ trong hợp đồng. Khi một trong hai bên hay cả hai không có bộ phận pháp lý riêng, để đảm bảo tính hợp pháp thì có thể thuê các văn phòng, công ty luật hỗ trợ.

Khi kí kết hợp đồng, cả 2 bên nên xin xác thực văn bản hợp đồng ở các cơ quan chính quyền. Đồng thời, mỗi bên sẽ giữ 01 văn bản hợp đồng gốc để làm cơ sở pháp lý khi có tranh chấp xảy ra.

Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu về tầm quan trọng của hợp đồng và cách thức xây dựng một mẫu hợp đồng sản xuất phim quảng cáo. Đây sẽ là nguồn thông tin tham khảo, mang đến cái nhìn đầy đủ, đúng đắn cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực sản xuất quảng cáo, về vấn đề pháp lý giữa khách hàng và công ty sản xuất phim quảng cáo.

Xem thêm:Mẫu hợp đồng dịch vụ quay phim quảng cáo chuẩn của TVC 360

Thư Hoàng

Go top