Tổng quan dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Dự án: Video Doanh nghiệp

Địa chỉ: Thanh Hóa

Website: www.thephaco.com.vn

Thông tin

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất các mặt hàng thuốc đông dược, tân dược: kinh doanh thuốc tân dược, cao đơn hoàn tán, kinh doanh hoá chất dược dụng, hoá chất xét nghiệm, mỹ phẩm, kinh doanh sản xuất, sửa chữa thiết bị vật tư y tế.
  • Kinh doanh thuốc nam, bắc; kinh doanh nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị vật tư y tế.
  • Kinh doanh thiết bị khoa học kỹ thuật, vật tư dân dụng, văn phòng phẩm công nghệ phẩm.
  • Đầu tư hoạt động phòng khám đa khoa – phòng mạch.
  • Sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng.

 

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN KHÁC

Go top