Tổng quan dự án

Video tự giới thiệu Đại Học Hùng Vương

Dự án: Giới Thiệu Trường

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Đơn vị sản xuất: TVC360 Việt Nam

Thông tin

Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ – TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ – có bề dày truyền thống hơn 50 năm. Trong video tự giới thiệu ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nhìn rõ nét nhất về ngôi trường Đại Học Hùng Vương của chúng tôi. Xin cám ơn đơn vị sản xuất tvc quảng cáo TVC360 đã giúp chúng tôi hoàn thành video ý nghĩa này.

Nội dung video tự giới thiệu Đại học Hùng Vương

Đội ngũ cán bộ: 

 • Đến tháng 8 năm 2017 trường có 491 cán bộ, viên chức, trong đó có 10 PGS, 55 tiến sĩ, 259 thạc sĩ (trong đó có 62 người đang làm nghiên cứu sinh), 117 kỹ sư, cử nhân (trong đó 27 người đang học thạc sỹ), trung cấp 10, khác 40.
 • Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiễn sĩ trở lên của trường chiếm 19.6%.

Tổ chức bộ máy cơ sở vật chất.  

Hiện nay trường có 02 cơ sở đào tạo (cơ sở thành phố Việt Trì và cơ sở thị xã Phú Thọ) với:

 • 12 khoa đào tạo (Khoa Kỹ thuật – Công nghệ; Khoa Toán – Tin; Khoa khoa học tự nhiên; Khoa khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non; Khoa Nghệ thuật; Khoa Nông – Lâm – Ngư; Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh; Khoa Thể dục thể thao; Khoa Tâm lý giáo dục; Khoa Lý luận chính trị)
 • 09 phòng (phòng Tổ chức Cán bộ; phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên; phòng Đào tạo; phòng Hành chính Tổng hợp; phòng Quản trị – Đời sống; phòng Kế hoạch – Tài chính; phòng Quan hệ quốc tế; phòng Khoa học & Công nghệ; phòng Thanh tra pháp chế);
 • 10 Trung tâm (Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện; Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng khoa học và chuyển giao Công nghệ; Trung tâm nghiên cứu Giáo dục, Văn hóa & Nghệ thuật; Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Trung tâm phát triển nhân lực quốc tế; Trung tâm Truyền thông, Kết nối doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên);
 • 02 Ban (Ban QLDA ; Ban quản lý ký túc xá).
 • 01 trạm (Trạm y tế)

Ngành nghề, trình độ đào tạo:   

Hiện tại, nhà trường đào tạo 63 ngành đại học, sau đại học, cao đẳng.

 • Đào tạo sau đại học: 06 ngành
 • Đào tạo đại học: 37 ngành 
 • Đào tạo cao đẳng: 20 ngành

Quy mô đào tạo: 

Năm học 2016 – 2017 tổng số sinh viên các hệ đào tạo là: 7465 sinh viên.Trong đó:

 • Hệ Đại học, cao đẳng chính quy 4000 sinh viên; 
 • Hệ cao học 72 học viên;
 • Hệ Đại học liên thông VLVH 2931 sinh viên;
 • Văn bằng 2 là 68 sinh viên.

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN KHÁC

Go top